Nyheter

Endringer i NVEs energimerkesystem

12.06.2015

NVE har 12.juni tatt i bruk en ny versjon av energimerkesystemet. Vi beklager at produksjonssettingen har tatt lenger tid enn planlagt.

Fornøyde brukere av energimerkesystemet

02.12.2014

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant brukerne av Energimerkesystemet (EMS). Resultatene viser at hele 67,9 prosent av brukerne er fornøyde med web-løsningen. Undersøkelsen er gjennomført av Difi, og har også gitt en rekke innspill som vil v...


Få hjelp hos Enova Svarer