Nyheter

Høring om ny beregningsstandard (NS 3031)

06.10.2015

Standard Norge har utarbeidet et forslag til revidert utgave av NS 3031. Denne er nå på høring. Standarden ligger til grunn for beregning av energimerkets energikarakter.

Fjernvarme er ikke til hinder for et godt energimerke

07.09.2015

Av 132 yrkesbygg med energikarakter A, bruker en av tre fjernvarme til oppvarming. For å få en så god energikarakter, må bygningskroppen ha god isolasjon og gode vinduer som gir lite varmelekkasje.


Få hjelp hos Enova Svarer