Videreutvikling av IT-systemet for energimerking av bygninger

10/21/2021 | 12:00 PM

Enova arbeider med å videreutvikle IT-systemet for energimerking av bygninger. Utviklingsarbeidet er planlagt ferdigstilt tidlig i 2022, og vil blant annet gi bedre muligheter for tilgang til data for banker som gir grønne lån til eiere av energieffektive boliger og næringsbygg. Registreringsløsningen for privatpersoner vil også bli forbedret. Når energimerkeforskriften (senere) blir endret vil også ny beregningsmodell og ny utforming av energimerke og energiattest bli tatt inn i det videreutviklede IT-systemet.