Problemer i adressesøk i EMS fra 1.januar 2020

Enova arbeider med å implementere kommune- og fylkessammenslåingen i våre systemer. Fram til dette er på plass kan det oppstå utfordringer i søk mot Matrikkelen fra 1.januar 2020. De fleste eiendommer vil fortsatt være søkbare på gamle kommunenavn/-nummer. Attester som registreres fra 1.januar fram til nye kommune- og fylkesnumre er på plass, vil ikke registreres på riktig adresse og vil derfor ikke være søkbare i ettertid. Det anbefales å vente med å energimerke dersom du har mulighet. Vi beklager ulempene dette medfører.

1. Kan jeg energimerke fra 1.januar?

Energimerkesystemet vil være oppe, og det vil være mulig å registrere gyldige energiattester ved salg og utleie. De fleste eiendommer vil være søkbare på gammelt kommunenavn/-nummer. Påbegynte attester skal være mulige å fullføre. Dersom du ikke finner eiendommen du vil energimerke i adressesøket kan du registrere en ny adresse manuelt. Dette vil gi en gyldig energiattest som du kan bruke ved salg eller utleie av din bolig. 

2. Hvorfor bør jeg vente med å energimerke hvis jeg kan?

Attester for boliger som registrerer fra 1.januar vil ikke være søkbare i ettertid. Attestene som registreres fra 1.januar fram til nye fylkes- og kommunenumre er på plass i energimerkesystemet, vil ikke registreres på riktig adresse og kommer derfor til og slettes i ettertid.

Dersom du ønsker at din energiattest skal være registrert og søkbar i energimerkesystemet må du enten vente eller eventuelt energimerke på nytt når nye nye kommune- og fylkesnavn er implementert i energimerkesystemet. 

3. Kan jeg bruke energimerkekalkulatoren?

Energimerkekalkulatoren vil være åpen som vanlig. 

4. Må jeg vente med å energimerke yrkesbygg?

Attestene som registreres for yrkesbygg fra 1.januar fram til nye fylkes- og kommunenumre er på plass i energimerkesystemet, vil ikke registreres på riktig adresse. De fleste eiendommer vil være søkbare på gammelt kommunenavn/-nummer. Dersom du ikke finner eiendommen ved søk er det mulig å registrere adresse manuelt.

Enova oppfordrer til å vente med å energimerke yrkesbygg til etter at kommune- og fylkessammenslåingen er på plass i våre systemer. Dersom du av ulike grunner ikke kan vente med å energimerke vil Enova så langt som mulig legge attester for yrkesbygg over på riktig kommune- og fylkesnummer manuelt, når dette er på plass i systemet. 

5. Når er nye kommune- og fylkesammenslåinger på plass?

Nye fylkes- og kommunenummer krever en endring i Energimerkesystemets søk mot Matrikkelen, og store endringer i energimerkeregisteret. Endringen og påvirkningen er større enn det vi hadde forutsatt. Vi arbeider med dette, og håper det skal være på plass i god tid før utgangen av januar 2020. Det vil legges ut informasjon på nettsiden så snart det er oppe å gå.