Enova arbeider med endringer i energimerkeordningen

10/29/2019 | 11:23 AM

Enova arbeider med et forprosjekt der de vurderer mulige endringer i energimerkeordningen, og behov for endringer i forskriften. Beregningsmodellen og krav til merking av flerbolighus er blant tingene som vurderes. Enova har som mål å publisere anbefalingene til endringer høsten 2019.