Bruk vår nye IT-løsning for energimerking av bygninger!

7/26/2022 | 12:00 PM

Enova har utviklet en ny IT-løsning for energimerking av bygninger. Den nye løsningen vil gjøre det enklere å energimerke boliger og andre bygninger.

Den nye løsningen er tilgjengelig for bruk og vil i en periode fungere parallelt med den gamle ordningen. 

Både ny og gammel løsning vil utstede gyldige energiattester. Når gammel løsning stenges vil alle attester flyttes over til ny løsning. 

Du finner nye nettsider og innlogging til ny IT-løsning her: https://www.enova.no/energimerking/

En følgeeffekt av de nye nettsidene er at det vil bli mulig å dele informasjon om energimerket med banker, slik at energieffektive boliger og næringsbygg kan finansieres med fordelaktige grønne lån.