Anbefalinger til videreutvikling av energimerkeordningen på høring

2/14/2020 | 12:00 PM

Olje- og energidepartementet har lagt ut Enovas rapport med forslag til ny ordning på høring. Høringsfrist er 13. mai. Høringsinnspillene skal, sammen med rapporten, danne grunnlag for endring av energimerkeforskriften.

Enova arbeider med forslag til endringer i energimerkeordningen, og håper endringene kan være gjeldende fra nyttår 2021. 

Rapporter fra forprosjektet som presenterer flere foreslåtte endringer ble levert Olje- og energidepartementet i desember, og er nå lagt ut på høring.

Se Høring av Enovas rapport fra forprosjekt om energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg her.

Høringsfrist er 13. mai. Høringsinnspillene skal, sammen med rapporten, danne grunnlag for endring av energimerkeforskriften. Deretter sendes forskriften ut på høring før den vedtas og gjøres gjeldende.