Nyheter

Anbefalinger til videreutvikling av energimerkeordningen på høring
2/14/2020

Olje- og energidepartementet har lagt ut Enovas rapport med forslag til ny ordning på høring. Høringsfrist er 13. mai. Høringsinnspillene skal, sammen med...

Energimerkesystemet er oppdatert med nye fylkes- og kommunenavn
1/30/2020

Nye kommune- og fylkesnummer er nå oppdatert og søkbare i EMS. Det vil pågå en ryddejobb i tidligere registrerte attester i energimerkeregisteret som har...

Enova arbeider med endringer i energimerkeordningen
10/29/2019

Enova arbeider med et forprosjekt der de vurderer mulige endringer i energimerkeordningen, og behov for endringer i forskriften. Beregningsmodellen og krav til...

Hva er nytt i Energimerkesystemet?
7/8/2016

Energimerkesystemet (EMS) er nå ute i ny versjon med en rekke endringer og forbedringer. De fleste endringene gjelder for eksperter som energimerker med...