Nyheter

Nå er det mulig å energimerke på Svalbard
9/13/2021

Energimerkeforskriften og dermed plikten til energimerking gjelder ikke for Svalbard. Etter mottatte ønsker har Enova nå lagt til rette for at de som likevel...

Anbefalinger til videreutvikling av energimerkeordningen på høring
2/14/2020

Olje- og energidepartementet har lagt ut Enovas rapport med forslag til ny ordning på høring. Høringsfrist er 13. mai. Høringsinnspillene skal, sammen med...

Energimerkesystemet er oppdatert med nye fylkes- og kommunenavn
1/30/2020

Nye kommune- og fylkesnummer er nå oppdatert og søkbare i EMS. Det vil pågå en ryddejobb i tidligere registrerte attester i energimerkeregisteret som har...

Enova arbeider med endringer i energimerkeordningen
10/29/2019

Enova arbeider med et forprosjekt der de vurderer mulige endringer i energimerkeordningen, og behov for endringer i forskriften. Beregningsmodellen og krav til...

Hva er nytt i Energimerkesystemet?
7/8/2016

Energimerkesystemet (EMS) er nå ute i ny versjon med en rekke endringer og forbedringer. De fleste endringene gjelder for eksperter som energimerker med...