Nyheter

Bruk vår nye IT-løsning for energimerking av bygninger!
7/26/2022

Enova har utviklet en ny IT-løsning for energimerking av bygninger. Den nye løsningen vil gjøre det enklere å energimerke boliger og andre bygninger.