Nyheter

Invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen
10.11.2017

Olje- og energidepartementet (OED) inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles....

Hva er nytt i Energimerkesystemet?
08.07.2016

Energimerkesystemet (EMS) er nå ute i ny versjon med en rekke endringer og forbedringer. De fleste endringene gjelder for eksperter som energimerker med...