Tilsyn

12/10/2015 | 1:40 PM

NVE har ansvar for tilsyn med pliktene etter energimerkeforskriften. Flere utvalg har blitt kontrollert for om de har gjennomført energimerking og energivurdering av tekniske anlegg. De første årene var kontrollene først og fremst grunnlag for bedre informasjon og veiledning. I 2015 har NVE tatt i bruk reaksjonsmidlene ved å vedta tvangsmulkt til byggeiere som manglet energiattest eller rapport fra energivurdering av tekniske anlegg.

Reaksjonene har grunnlag i en kontroll av 92 yrkesbygg i 2013/2014 i 8 forskjellige tettsteder. alle manglene ble påpekt med varsel om tvangsmulkt og med svært god frist til å rette avvikene. Høsten 2015 ble det vedtatt tvangsmulkt til 8 forskjellige byggeiere med 11 ulike bygninger. Kontrollen omfattet ikke innholdet i energiattesten og rapporten fra energivurdering.

NVE anser denne runden med tilsyn som en god erfaring og godt grunnlag for videre kontroll på dette området. Les mer her.