Internasjonalt samarbeid

10/8/2009 | 2:37 PM

Alle EU-landene innfører parallelt ordninger for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Direktivet angir imidlertid ikke i detalj hvordan landene skal innføre ordningen, slik at ordningene vil være ulike og energiattestene vil se ulikt ut.

Gjennom hele forberedelsesfasen har det vært nært samarbeid og informasjonsutveksling mellom landene. De europeiske standardene har lagt et felles grunnlag for hvordan beregninger bør gjøres osv.

EU har laget et nettsted for informasjon om Kommisjonens arbeid knyttet til direktivet, BUILD UP

Her finnes også informasjon om hvordan de enkelte land har gjennomført direktivet.

Danmark har på mange måter vært modell for direktivet i og med at de hadde en egen energimerkeordning før direktivet ble laget. Danmark var også tidlig ute med gjennomføringen av direktivet.

Informasjon om ordningene i Danmark finnes hos Energistyrelsen.

Informasjon om ordningene i Sverige finnes hos Boverket.