Forskriften

2/9/2010 | 10:26 AM

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg ble vedtatt 18. desember 2009, og trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerkeforskriften er hjemlet i energiloven.

Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattest er også obligatorisk for alle nybygg, og skal være en del av markedsføringen ved all salg og utleie av boliger og yrkesbygg.

For kjeler og varmeanlegg fyrt med fossilt brensel og for klimaanlegg skal det regelmessig gjennomføres en energivurdering.

Energimerkeforskriften er hjemlet i energiloven.

Her finner du veileder til forskriften (2012).

Her finner du den opprinnelige (2009) energimerkeforskriften med kommentarer.

Her finner du høringsdokumentet om forskriftsendringer vedtatt 12.12.2011 og notat med vurdering av høringsuttalelsene.