Er energiattesten riktig?

3/1/2011 | 5:34 PM

Når du vurderer energiattesten bør du kontrollere at bygningsdataene som er lagt inn er korrekte.

Det er eier av boligen (dvs. selger eller utleier) som er ansvarlig for at energiattesten er riktig. Du kan kontrollere at dataene eieren har lagt inn i attesten er riktige. Du kan også logge deg inn i energimerkesystemet og lage din egen ”prøve”- energiattest for boligen. Husk da å avbryte prosessen før du registrer den som offisiell attest.

Energiattesten blir beregnet automatisk basert på informasjon som eieren har lagt inn i energimerkesystemet. De viktigste bakgrunnsdataene, som byggeår og bruksareal er oppgitt på energiattesten. Som kjøper eller leietaker bør du kontrollere at disse dataene stemmer med virkeligheten.

Når energiattesten er laget er det brukt enten enkel registrering, detaljert registrering eller registrering på ekspertnivå.

Den enkle registreringen beregner energimerket ut fra typiske verdier for året boligen er bygget, type bolig, bruksarealet og oppvarmingssystemet. Ved bruk av detaljert registrering eller en ekspert kan energiattesten være bedre tilpasset den faktiske bygningen og være "riktigere".

Som kjøper eller leietaker kan du også gå inn og ”teste” og lage din egen energiattest for boligen, for å se hvordan du kommer ut. Denne blir ikke gyldig juridisk. Logg inn i energimerkesystemet på vanlig måte. Etter og ha lagt inn data vil du få mulighet til å se en prøveversjon av attesten før du utsteder den. Vi anbefaler deg som kjøper å bare skrive ut og se på prøveversjonen. Ikke utsted en offisiell attest, siden den da vil bli liggende i databasen som gyldig energiattest. En annen mulighet er å bruke energimerkekalkulatoren. Denne beregner energimerket helt på samme måte, men uten å lage en offisiell energiattest. Du kan enten selv legge registrere data, eller ta med deg tidligere registrering ved å velge "Bruk denne i kalkulator" på siden "Valgt eiendom".