Hva betyr energimerket for meg?

3/1/2011 | 5:22 PM

Energimerket forteller deg noe om hvor mye og hvilken type energi som leveres boligen. Merket er regnet ut for standardiserte betingelser og vil ikke ta hensyn til hvilket bruksmønster du har. Energimerket gir en god indikasjon på boligens energistandard når du f.eks. er på jakt etter ny bolig.

Energimerket er en matrise hvor en ser energikarakteren på y-aksen og oppvarmingskarakteren på x-aksen. De to karakterene er uavhengig av hverandre, slik at en bolig med dårlig energikarakter kan få en god oppvarmingskarakter, og omvendt.

Eksempel på energimerke med rød AEnergikarakteren går fra A til G, hvor A er den beste karakteren. Karakteren sier noe om energistandarden til selve bygningen og oppvarmingssystemet.

En god energikarakter betyr at boligen er energieffektiv, at det vil være enkelt å holde en stabil innetemperatur og mulig å få lavere energiregninger. God isolasjon i vegger og vinduer, vegger mot nabo og bruk av varmepumper og/eller solvarme reduserer behovet for å levere energi inn til boligen og gir bedre energikarakterer.

En god energikarakter er et godt utgangspunkt for å holde energiregningene lave, men husk at det er din egen bruk av boligen som vil bestemme regningen til slutt.

Oppvarmingskarakteren er en fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best.

En god oppvarmingskarakter betyr at en stor del av boligen din kan varmes opp med noe annet enn olje, gass og elektrisitet. Myndighetene ønsker å fase ut bruk av strøm og fossil energi til oppvarming. Bruk av fjernvarme, ved, sol og varmepumpe gir god oppvarmingskarakter.

Bruk av olje og gass direkte i boligen gir høye CO2-utslipp. Elektrisitet i Norge kommer i hovedsak fra vannkraft, og gir derfor ikke høye CO2-utslipp. Men elektrisitet er en høyverdig energiform, som kan utnyttes til flere andre formål enn oppvarming. Hvis du skal gjøre solenergi, bioenergi eller omgivelsesvarme om til strøm vil du få energitap. Derfor kan det være hensiktsmessig å benytte disse kildene direkte til oppvarming.

Oppvarmingskarakteren sier ikke noe om hvor mye energi du trenger til å varme opp boligen, men prisen på energien kan være avhengig av hvilken type energi du bruker. En god oppvarmingskarakter gir deg fleksibilitet til å bruke andre energikilder når prisene for strøm, olje og gass er høye.