Kompetansekrav for energivurdering

6/4/2010 | 6:25 PM

Energimerkeforskriften stiller krav til hvilken kompetanse eksperten skal ha for å gjennomføre energivurdering. Den som laster opp rapporten fra energivurdering må i energimerkesystemet krysse av for at hun/han har den kompetanse som kreves og vil så få mulighet til slik opplasting. I den rapporten som gis anleggseier kan energirådgiver skrive under skjema og bekrfte kompetansen der ved underskrift

Det stilles krav til kompetanse og relevant erfaring. Kompetansekravene skal sikre at energivurderingen og anbefalingene er relevante og har nytteverdi for eieren av anlegget. I tabellen nedenfor er forskriftskravet for de ulike typene anlegg oppsummert. Den som er ansvarlig for vurderingen skal ha denne kompetansen:

Type anlegg

Type kompetanse

Krav til nivå/type utdannelse

Type erfaring

Lengde yrkeserfaring

Kjelanlegg med nominell effekt høyere enn 20 kW

Fyringsteknisk

Ingen

Ettersyn/drift av kjelanlegg

2 år

Kjelanlegg med nominell effekt høyere enn 100 kW

Fyringsteknisk

Ingen

Ettersyn/drift av store kjelanlegg

5 år

Varmeanlegg med kjel med nominell effekt høyere enn 20 kW og alder over 15 år  – To alternativer

1. Bygnings-teknisk og energiteknisk.

Fyringsteknisk

Bachelor

 

Energiberegning for bygninger.

Ettersyn/drift av kjelanlegg.

2 år

 

2 / 5 år

2. Bygnings-teknisk og energiteknisk.

Fyringsteknisk

2-årig godkjent yrkesfaglig.

 

Energiberegning for bygninger.

Ettersyn/drift av kjelanlegg.

2 år

 

2 / 5 år

Ventilasjonsanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m2 – To alternativer

1. Bygnings-teknisk og energiteknisk.

Bachelor

 

Installasjon eller vurdering av ventilasjonsanlegg

2 år

2. Bygnings-teknisk og energiteknisk.

2-årig godkjent yrkesfaglig.

 

Energiberegning for bygninger.

2 år

 

Kjøleanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m2 – To alternativer

1. Bygnings-teknisk og energiteknisk.

Bachelor

 

Installasjon eller vurdering av kjøleanlegg

2 år

2. Bygnings-teknisk og energiteknisk.

2-årig godkjent yrkesfaglig.

 

Energiberegning for bygninger.

2 år