Hvilke anlegg skal energivurderes

2/15/2010 | 12:26 PM

Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Energimerking av bygningen og energivurderingen kan gjøres samtidig for best mulig effektivitet. Anbefalt skjema med veiledning for energivurderingen kan lastes ned fra her. Utfylt skjema skal registreres i energimerkesystemet.


Type anlegg

Resultat

Når skal vurderingen gjøres?

Kjelanlegg (kjelanlegg som varmes opp med fossilt brensel)

Rapport som registreres i energimerkesystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere.

Hvert fjerde år for anlegg med nominell effekt høyere enn 20 kW, hvert andre år for kjel med nominell effekt høyere enn 100 kW.

Klimaanlegg (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse)

Rapport som registreres i energimerkesystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere.

Hvert fjerde år for anlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m2

Engangs energivurdering av varmeanlegg der kjelen basert på fossilt brensel er eldre enn 15 år

Rapport som registreres i energimerkesystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere.

Innen ett år etter at kjelen er 15 år gammel. Kun anlegg med nominell effekt høyere enn 20 kW.