Energivurdering av teknisk anlegg

10/8/2009 | 1:23 PM

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

huslogo-471.jpg


Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med ordningen er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering trådte i kraft fra 1.1.2010.

Plikten til energivurdering gjelder

• Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW (regelmessig).

• Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW (regelmessig).

• Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år (engangsvurdering).

Flere detaljer om tekniske anlegg som skal energivurderes.

Flere detaljer om kravet til energivurdering.

Energimerking av bygningen og energivurderingen av anlegg kan gjøres samtidig for å få best mulig effektivitet.

Det er laget egne skjema for energivurdering av tekniske anlegg. Plikten til energivurdering er oppfylt når skjemaet – eller tilsvarende dokumentasjon, er lastet opp i Enovas energimerkesystem og er tilgjengelig hos anleggseier. Foreslåtte tiltak skal være kommunisert til anleggseier. Skjemaene for de forskjellige typene energivurdering til bruk ved registrering kan lastes ned i Excel-format under.

Om pålogging for å laste opp utfylte skjema, se Innlogging for energivurdering.

Om kompetansekravene for å utføre energivurdering av tekniske anlegg, se her.

Skjema for nedlasting

Energivurdering av kjelanlegg med tillegg for engangsvurdering av varmeanlegg. (excel)
Energivurdering av kjelanlegg med tillegg for engangsvurdering av varmeanlegg. (OSD)

Energivurdering av kjøleanlegg. (excel)
Energivurdering av kjøleanlegg (ODS)

Energivurdering av ventilasjonsanlegg: (excel)
Energivurdering av ventilasjonsanlegg (ODS)