Innlogging på oppdrag av andre

Innlogging for energimerking

1. Dersom en annen person eller organisasjon står som eier av boligen eller bygningen?

Alle kan logge på via ID-porten. På siden eiendommer og under fanen Andres bygninger, kan du velge mellom ”Søk” for å finne den aktuelle bygningen, eller du kan på samme siden velge å registrere adresseinformasjonen manuelt. I alle tilfeller blir energiattesten gyldig, men den er lettere å finne tilbake til dersom den er knyttet til en eiendom som allerede er registrert. Ved å bruke Altinn kan du arbeide på vegne av eier, og slik få tilgang til denne organisasjonens eiendommer og tidligere energiattester. Se for øvrig neste spørsmål.

2. Dersom en annen person er eier, og jeg ikke finner bygningen/boligen ved ”Søk” på siden Eiendommer?

Du kan likevel lage en gyldig energiattest, men må da registrere adresseinformasjonen ”manuelt”. Dette finner du på siden ”Eiendommer”, under fanen "Andres bygninger" og "Registrer" etter å ha logget på energimerkesystemet. Disse energiattestene vil senere kunne finnes igjen på ditt område, eller søke den opp på nytt. NVE kan i dette tilfelle ikke ”gå god for” at bygningen/boligen faktisk finnes. Dersom du er logget på via Altinn, på vegne av en organisasjon, så vil denne eieren kunne finne denne energiattesten på sitt område. Bygningsnummer for frittstående bygninger kan finnes her: www.seeiendom.no

3. Dersom du har fått rollen i Altinn for å energimerke alle virksomhetens eiendommer?

Personer med en registrert rolle i Enhetsregisteret (for eksempel styreleder eller daglig leder) har nøkkelroller i Altinn og kan delegere rollen ”Energi miljø og klima” på vegne av virksomheten. Det er ingen krav til kompetanse for å få tildelt denne rollen i Altinn. Den som skal delegere rollen til deg må få tilgang til ditt brukernavn i Altinn eller ditt fødselsnummer. Vær bevisst på hvordan du velger å dele ditt fødselsnummer.

For å bli tildelt rollen ”Energi miljø og klima” i Altinn må du ha godkjent å jobbe på vegne av andre i Altinn.

Når du har blitt tildelt rollen ”Energi miljø og klima”, kan du logge inn i energimerkesystemet via Altinn. Du kan nå lage en energiattest for alle virksomhetens eiendommer. Du må bekrefte å ha nødvendig kompetanse som bygningsekspert for å energimerke yrkesbygg og nye boliger.

Innlogging for energivurdering av tekniske anlegg?

1. For å laste ned skjema for energivurdering i excel-format?

Energivurdering av tekniske anlegg skjer ved å fylle ut og registrere skjema for energivurdering i excel-format. Du trenger ikke være innlogget i energimerkesystemet for å laste ned skjema for energivurdering av tekniske anlegg. Mal for skjemaene kan lastes ned her og fylles ut.

Ferdig utfylt skjema/rapport skal deretter lastes opp og registreres i energimerkesystemet. For og laste opp og registrere rapport for kjel-/varmeanlegg eller kjøle-/ventilasjonsanlegg i energimerkesystemet, må du bekrefte at du har nødvendig kompetanse.

2. For å laste opp energivurdering dersom du i Altinn har rollen ”Energi miljø og klima” for virksomheten?

Personer med en registrert rolle i Enhetsregisteret (for eksempel styreleder eller daglig leder) har nøkkelroller i Altinn og kan delegere rollen ”Energi miljø og klima” på vegne av virksomheten. Det er ingen krav til kompetanse for å få tildelt denne rollen i Altinn. Den som skal delegere rollen til deg må få tilgang til ditt brukernavn i Altinn eller ditt fødselsnummer. Vær bevisst på hvordan du velger å dele ditt fødselsnummer.

For å bli tildelt rollen ”Energi miljø og klima” i Altinn må du ha godkjent å jobbe på vegne av andre i Altinn.

Når du har blitt tildelt rollen ”Energi miljø og klima”, kan du logge inn i energimerkesystemet via Altinn. Du vil nå kunne laste opp energivurdering av kjel-/varmeanlegg eller kjøle-/ventilasjonsanlegg for alle bedriftens eiendommer. Du må bekrefte å ha nødvendig kompetanse for å kunne laste opp rapporter fra energivurdering.

3. For å laste opp energivurdering selv om du ikke har fått tilgang til å energimerke bygget i Altinn?

Du kan logge på via ID-porten på samme måte som for energimerking, søke opp den aktuelle bygning ved hjelp av ”Søk” under fanen "Andres bygninger" på siden Eiendommer og velge ”Last opp…." i stedet for energimerking på siden "Valgt eiendom". Husk at du må ha krysset av for å ha den nødvendige kompetansen, ellers kommer ikke denne muligheten fram.

Du kan også laste opp en energivurdering av det tekniske anlegget for bygget selv om du ikke finner bygningen etter søk i Energimerkesystemet. Du registrerer da adresseinformasjonen ”manuelt” på samme måte som ved energimerking. Dette alternativet velger du også på siden Eiendommer.

Du vil stå som ansvarlig for energivurderingen. Det er likevel alltid eier av bygningen som er juridisk ansvarlig for at plikten til energivurdering blir oppfylt.

Logg inn i energimerkesystemet via Altinn eller ID-porten. ( Les om når du skal bruke ID-porten og når du skal bruke Altinn her.) På siden ”Eiendommer”, under fanen ”Andres bygninger”, velger du "Registrer" og skriver inn adressen for den aktuelle bygningen. Du vil nå kunne laste opp en energivurdering for kjel-/varmeanlegg eller kjøle/ventilasjonsanlegg for den aktuelle eiendommen.