Altinn og ID-porten/MinID

4/22/2010 | 4:03 PM

Energimerking gjort av deg som privatperson skal skje via ID-porten/MinID. Energimerking gjort for eller på vegne av en virksomhet kan skje både via Altinn og ID-porten/MinID.

Hvorfor logge inn via ID-porten/MinID?

Personlig innlogging i energimerkesystemet skal skje via ID-porten/MinID. ID-porten er din private innlogging til offentlige tjenester og identifiserer deg som privatperson. Ved å logge inn via ID-porten fra energimerking.no vil du bli sendt direkte videre til energimerkesystemet for å registrere informasjon om boliger, bygninger eller tekniske anlegg.

Innlogging via ID-porten/MinID knytter energiattesten til deg som utfører. Det vil alltid være eier av bygningen eller boligen som er jurdisk ansvarlig for bruk av energiattesten, men innloggingen via ID-porten skal sikre at det blir registrert informasjon om hvem som har utført energimerkingen eller energivurderingen.

Ved innlogging via ID-porten/MinID kan du energimerke egen bolig og andre egne bygninger. Du kan også registrere energivurdering av tekniske anlegg i de samme byggene.

Med muligheten til "Åpent søk i Matrikkelen" ligger det til rette også for å merke på oppdrag for andre etter å ha logget på via ID-porten/MinID. Dersom du får den aktuelle bygningen fram ved åpent søk, kan du knytte en ny energiattest til denne, og eieren vil kunne hente den frem igjen senere.

Hvorfor logge inn via Altinn?

Ved å logge inn via Altinn, kan du utføre energimerking på vegne av andre på samme måte som ovenfor ved hjelp av Åpent søk. Men ved å være pålogget via Altinn, vil i tillegg de attestene som er laget uten at bygningen er verifisert fra Matrikkelen, være tilgjengelig for eieren senere.

Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for offentlige innrapporteringer fra en virksomhet. For å kunne logge inn i energimerkesystemet via Altinn må du være tildelt den rollen i Altinn som gir rettighet til å energimerke bygningene til en eller flere virksomheter. Dette er rollen ”Energi, miljø og klima”.

Den som skal gi andre tilgang må selv ha den aktuelle rollen og rollen "Tilgangsstyring" for den aktuelle virksomheten. Han/hun kan delegere rollen "Energimerking" til deg som enkeltperson ved å bruke ditt brukernavn eller fødselsnummer i Altinn.

For nærmere informasjon om delegering av tilgang, henviser vi primært til Altinns egne informasjonssider; https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/.

Ved å logge inn via Altinn fra energimerking.no vil du bli sendt direkte videre til energimerkesystemet for å registrere informasjon om boliger, bygninger eller tekniske anlegg.

Ved innlogging via Altinn kan du energimerke alle bygninger eller boliger eid av den virksomhet du er logget inn på vegne av, og laste opp energivurdering av tekniske anlegg i byggene. Du kan også registrere energivurdering av tekniske anlegg i de samme byggene.