Delegering i Altinn

12/20/2010 | 9:15 AM

For at du skal kunne energimerke - eller energivurdere tekniske anlegg - på vegne av en organisasjon, må du ha rollen "Energi, miljø og klima". 

Det fins tre måter å få tilgang til å energimerke, eller energivurdere tekniske anlegg, for selskapet ditt:
• Tilgang via Altinn-rollen «Energi miljø og klima»
• Tilgang via lokal (egendefinert) rolle
• Tilgang via delegering av enkeltrettigheter for tjenesten
På Altinns hjelpesider kan du se mer om "Tilgangsstyring" og delegering.
For å delegere tilgang trenger du Altinn-rollen "Tilgangsstyring" i tillegg til rollen/rettigheten som skal delegeres. For å se hvem som har hvilke roller i selskapet, klikk først på ”Profil, roller og rettigheter” når du er logget inn. Vi tror at de fleste brukerne vil finne at den første av mulighetene ovenfor er mest tjenlig. En typisk situasjon er en ekspert som skal utføre energimerking eller energivurdering for en bygningseier. Det er bygningseier som må gi eksperten tilgang gjennom å delegere rollen ”Energi, miljø og klima”. Dette må gjøres av noen som allerede har denne rollen i organisasjonen, typisk økonomisjef eller forretningsfører i mindre organisasjoner, og som samtidig har rollen ”Tilgangsstyring”. Eksperten får ingen andre rettigheter enn det som ligger i rollen.
Den som delegerer kan velge mellom disse alternativene:
• Å delegere til en person med fødselsnummer og etternavn
• Å delegere til organisasjon med organisasjonsnummer. Dersom det skal delegeres til et konsulentfirma, må det i de fleste tilfeller også skje en delegering internt i konsulentfirmaet for at den aktuelle konsulenten skal ha den nødvendige rettigheten