Slik logger du inn

4/22/2010 | 2:29 PM

Innlogging i energimerkesystemet skjer via Altinn eller ID-porten/MinID. Her finner du en veiledning for hvordan du skal logge inn for å merke selv, hvordan du skal gi andre tilgang til å merke for deg og hvordan du skal logge inn på oppdrag av andre.

Innlogging egen boligInnlogging yrkesbyggInnlogging på oppdrag av andre

Som eier av en bolig eller et yrkesbygg er du ansvarlig for energimerkingen og energivurdering av de tekniske anleggene. Du kan logge inn og gjøre merkingen selv eller gi andre i oppdrag å gjøre det for deg.

Det vil alltid være eier av bygningen eller boligen som er juridisk ansvarlig for bruk av energiattesten og energivurderingen, selv om selve merkingen er utført av en annen.

Innlogging i energimerkesystemet skal skje via Altinn eller ID-porten/MinID.

Personlig innlogging i energimerkesystemet skal skje via ID-porten/MinID. Med søk på siden Eiendommer, kan du energimerke alle bygninger som er registrert i Energimerkesystemet. For bygninger eller boliger som ikke er registrert fra før, kan du registrere adresseinformasjonen manuelt.

Dersom du ønsker å energimerke for eller på vegne av en virksomhet kan innlogging skje:

  1. Ganske enkelt å logge på med personlig innlogging. Husk å merke av på siden Eiendommer hvem som har registrert opplysningene.
  2. Via Altinn forutsatt at eierne har gitt deg rettighetene.

Les mer om når du skal bruke Altinn og ID-porten/MinID.

For å kunne logge inn i energimerkesystemet via Altinn må du være tildelt en rolle i Altinn som gir rettighet til å energimerke bygningene til en eller flere virksomheter.

Det er ingen krav til kompetanse for å energimerke eksisterende boliger på oppdrag av andre. For å energimerke yrkesbygg og nye boliger kreves det bygningsteknisk kompetanse. For energivurdering av tekniske anlegg kreves det kompetanse innenfor respektivt kjel-/og varmeanlegg og/eller ventilasjons-/og kjøleanlegg. Du må selv registrere at du har nødvendig kompetanse. Kompetansen må kunne dokumenteres dersom det senere blir spørsmål om det.

Les mer om krav til kompetanse her.

Logg inn i energimerkesystemet her: