Hvordan registrere data?

10/8/2009 | 1:21 PM

Vanlige brukere kan velge mellom enkel og detaljert registrering. Eksperter kan i tillegg justere inngangsdataene direkte i skjema for beregningsdata for å representere bygningen best mulig. Endelig kan eksperter importere xml-fil fra eksternt beregningsprogram.

Som ekspert må du selv bekrefte at du har nødvendig kompetanse før du starter energimerkingen. Etter å ha bekreftet kompetanse og angitt bygningen du ønsker å energimerke vil du få valget mellom tre ulike registreringsmåter.

Vanlige brukere kan velge mellom enkel og detaljert registrering.  Som ekspert vil du for disse valgene få mulighet til å justere inngangsdataene til slutt i prosessen. Som ekspert må du ha kunnskap om beregningsmetoden i NS 3031. Beregningen som utføres er månedsbasert og kan derfor kun benyttes for boliger/bygninger uten romkjølesystem og med normal glassandel.

For boliger/bygninger med system for romkjøling og/eller høy andel glassarealer skal dynamisk beregning benyttes, jf. NS 3031. Da må ”Import av xml-fil”, den tredje registreringsmåten, benyttes.

Etter at de nødvendige data er registrert, blir du som ekspert bedt om å angi tiltak som eier bør vurdere for å oppnå en bedre energistandard.

Enkel registrering:
Passer for boliger (småhus, rekkehus, leiligheter) hvor det ikke er gjort noen etterisoleringstiltak eller skiftet vinduer i ettertid. Eksperten kommer deretter til skjema for beregningsdata med mulighet for redigering.

Detaljert registrering:
Passer for boliger og bygninger med tilbygg/påbygg, eller hvor det er gjort etterisoleringstiltak, som for eksempel isolering av loft eller utskifting av vinduer. Her er det også mulig å oppgi mer detaljer som for eksempel isolasjonstykkelser i vegger og tak eller å spesifisere vindusareal.
Det er mulig å hoppe over temaer som er mindre aktuelle. Eksperten kommer deretter til skjema for beregningsdata med mulighet for redigering.


Import av xml-fil fra eksternt beregningsprogram
For boliger/bygninger med system for romkjøling og/eller høy andel glassarealer skal dynamisk beregning benyttes, jf. NS 3031. Her gjør du en energiberegning i h.h.t. NS 3031 med et eksternt energiberegningsprogram. Resultatet lagres i en xml-fil som lastes inn i Energimerkesystemet. Metoden kan benyttes for alle typer bygninger, og er eneste registreringsmåte for bygninger med romkjølesystem og stor glassandel.