Energimerking ved eksperter

10/8/2009 | 1:21 PM

Den som skal gjennomføre energimerkingen av yrkesbygg og nye boliger må tilfredsstille de kompetansekravene som er satt.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å registrere yrkesbygg på riktig adresse fra 1.januar 2020, på grunn av fylkes- og kommunesammenslåingen. Vi arbeider med å rette dette.  Se mer informasjon under Fylkes- og kommunesammenslåingen i EMS

huslogo-471.jpg
Yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en ekspert. Eksperter kan også utføre energimerking av eksisterende boliger som oppdrag for eiere. Når du som ekspert utfører energimerking av andres bygg vil det stå i energiattesten at du har utført energimerkingen. Det er likevel eier som har plikten til å skaffe energiattesten, og hun står ansvarlig for data som er brukt. I oppdraget fra eier til deg som energirådgiver ligger at du skal bruke ditt beste faglige skjønn.

Hvem er ekspert?
Eksperter kan være takstmenn, rådgivende ingeniører og andre som dekker de kompetansekravene som er stilt. Kompetansekravene til ekspertene er definert i forskriften.

Som ekspert bekrefter du selv at du tilfredstiller gjeldende kompetansekrav når du kommer inn i energimerkesystemet. Du får da tilgang til flere måter å angi bygningsdata. Det er altså ingen godkjenningsordning for eksperter, men du må kunne dokumentere kompetansen på forespørsel fra Enova, kjøper eller leietaker.

For energimerking av yrkesbygg kreves det at eksperten har ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk og energifag, og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg. For energimerking av nye boliger og bygninger kreves det opplæring og praksis som tilsvarer de til en hver tid gjeldende krav for ansvarlig prosjekterende innen relevant tiltaksklasse og godkjenningsområde.

Hvordan logge inn som ekspert?

Innlogging i Energimerkesystemet kan skje enten gjennom ID-porten/MinID eller Altinn. For å bruke Altinn, må du i Altinn bli tildelt rollen å energimerke bygninger på vegne av en virksomhet.

Med muligheten til "Søk adresse" under fanen "Andres bygninger" på siden "Eiendommer", kan du søke opp en hvilken som helst bygning eller bolig. Dette søket kan benyttes uansett hvordan man har logget inn.

Det er også fullt mulig å lage en gyldig energiattest uten å finne bygningen i Matrikkelen, men du må da oppgi alle adressedata selv og attesten vil i databasen kun være tilgjengelig for den som logget seg på systemet.

Les mer om innlogging som ekspert.

Hvordan skal eksperten registrere data?
Energimerkesystemet har fire forskjellige alternativer for registrering.

Ikke-eksperter har tilgang til enkel og detaljert registrering. Eksperter kan bruke en av de samme veiene, men får i tillegg muligheten til å korrigere dataene slik at de blir helt representative for bygningen. Dette skjer i et skjema for beregningsdata på slutten av registreringen.

Eksperten har også muligheten til å importere en xml-fil med beregningsdata fra eksternt beregningsprogram.