Målt energibruk

10/8/2009 | 10:51 AM

Målt energibruk er faktisk energibruk registrert over et kalenderår. I Energimerkesystemet kan du oppgi energibruken for tre år, og systemet regner ut gjennomsnitt for disse tre årene.

huslogo-471.jpg

Dersom bare en del av bygningen er i bruk og /eller oppvarmet, eller brukeren er en nøysom forbruker av energi med f.eks. lavere romtemperatur enn vanlig, vil målt energibruk bli lavere enn beregnet energibruk. Dersom energibruk for boligen/bygningen er oppgitt, finnes dette i energiattesten.

For yrkesbygg er det obligatorisk å oppgi målt energibruk. Noen boligeiere kan oppleve det som vanskelig å finne gode tall for energibruk. Energibruk er derfor ikke obligatorisk for å få energiattest for en bolig. Energiattesten får imidlertid høyere bruksverdi dersom energibruk er oppgitt.