Innlogging yrkesbygg

4/27/2010 | 2:49 PM

Energimerking av et yrkesbygg gjøres enklest ved å logge på ved hjelp av ID-porten - for eksempel MinID - og søke opp bygningen fra Matrikkelen på siden Eiendommer. Dette forutsetter at bygningen er registrert i Matrikkelen.

Selv om bygningen ikke er registrert i Matrikkelen, kan man likevel lage en gyldig energiattest ved å registrere adresseinformasjonen manuelt.

Eieren har likevel lettest kontroll på prosessen hvis eksperten lager energiattesten "på vegne" av eieren. Det betyr at du som eier, eller eksperten som energimerker for deg, logger deg/dere inn i energimerkesystemet via Altinn. Hvis du har nødvendig kompetanse selv for å energimerke, kan du logge inn og energimerke dine bygg, eller du kan gi en ekspert tilgang til å gjøre det.

Dersom du får en ekspert til å energimerke for deg, må du gi han/henne adgang til å energimerke byggene for deg. Les lenger ned på siden om de to mulighetene.


Logge inn for å energimerke uten delegering?

1. Logg inn i energimerkesystemet via ID-porten.

2. Bekreft at du har nødvendig kompetanse på siden Personopplysninger.

3. Velg det registrerte bygget du ønsker å energimerke. Du kan også registrere en ny adresse manuelt for en bygning du ønsker å energimerke. Deretter kan du gå videre med å registrere ny energiattest for bygget.


Pålogging på vegne av en organisasjon:

Pålogging via Altinn kan være en fordel:

  • Når bygningen ikke lar seg søke frem fra Matrikkelen og når bygningen eies av en organisasjon.
  • Når bygningseier ønsker å ha oversikt i energimerkesystemet med registrerte data om egne bygninger.


Pålogging til energimerkesystemet med Altinn skjer alltid på vegne av en organisasjon. Du, eller den som utfører energimerkingen, må være registrert med rollen ”Energi, miljø og klima”. Har du ikke denne rollen, må noen delegere den til deg, se delegering i Altinn.

Slik logger du deg på via Altinn:

  • Start på www.energimerking.no og velg ”Energimerk ditt yrkesbygg” og deretter pålogging med Altinn. Etter å ha bekreftet hvem du er i ID-porten, og markert hvem du opptrer på vegne av, kommer du rett til energimerkesystemet.


Se også hvordan du kan gå fram i "Delegering i Altinn".