Hvordan bruke energiattesten?

10/8/2009 | 1:21 PM

Når energimerkingen er ferdig, er energiattesten lagret i vår database, og den kan hentes opp igjen senere. For å kunne vise frem energiattesten til bl.a. kjøpere av en bygning/bolig, må du skrive ut attesten, eventuelt lagre den som en elektronisk fil og sende i elektronisk form.

energiattest231.jpg

Energiattesten kan være til egen nytte og den skal vises fram når du skal selge eller leie ut bygningen. Både energimerket og tiltakslisten kan gi interesserte kjøpere informasjon om hvilken energistandard bygningen har og hvilke investeringer som er aktuelle om standarden skal forbedres.

Loven krever at energiattesten skal vises frem til interessenter før salg eller utleie skjer, og at den skal være en del av markedsføringen. Normalt bør derfor energiattesten inngå i prospektet for en bygning som legges ut til salg eller utleie. Som eier er det du som er ansvarlig for å legge frem energiattest, og for at de oppgitte opplysningene er riktig.

Som interessert kjøper eller leietaker bør du spørre etter bygningens energiattest og vurdere hvordan bygningens energistandard påvirker løpende utgifter, og hvilke investeringer som kan synes aktuelle i fremtiden. Spør også om hvor mye energi som faktisk er brukt siste år, dersom det ikke er oppgitt i energiattesten.

For yrkesbygg med areal over 1000 kvm skal det alltid være en gyldig energiattest. Attesten, eller bare energimerket med karakterer, skal henges opp på veggen slik at det er synlig for brukerne av bygningen. Eierne skal på denne måten ”stå til rette” overfor brukerne for den energikvalitet som bygningen har.