Energimerk ditt yrkesbygg

10/8/2009 | 8:50 AM

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.

Slik får du tilgang i Altinn til å energimerke som ekspertHvordan registrere data?Energimerking ved eksperter


Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Hvis bygningen markedsføres gjennom megler e.l., skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se energiattesten.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Om noen i din egen organisasjon har ekspertkompetanse, så kan hun foreta energimerkingen. Alternativt kan dere leie en energirådgiver, takstmann eller lignende.

Den som skal gjennomføre energimerkingen kan selv logge seg på Energimerkesystemet og søke frem den aktuelle bygningen. Om flere måter å la andre gjøre jobben for deg, les her. Du har også muligheten til å gi personen som skal energimerke ditt yrkesbygg tilgang i Altinn til å energimerke på vegne av deg.

Det er eier som har plikten til å energimerke og står ansvarlig for data som er brukt. I ditt oppdrag til energirådgiveren ligger at hun skal bruke sitt beste faglige skjønn.