Sammendrag av bolig- og bygningsdata

10/8/2009 | 10:51 AM

Sammendraget av den informasjonen som er brukt i beregningen av energimerket er viktig informasjon for den som ønsker å forstå karakterene.

huslogo-471.jpg

Sammendraget av dataene er også viktig for kjøper og leietaker som ønsker å kontrollere hvilken informasjon selger eller utleier har oppgitt.

Hvis det er oppgitt feil opplysninger i energiattesten, kan selger/utleier bli erstatningsansvarlig overfor kjøper eller leietaker. Eventuelle tvister må løses privatrettslig. I en eventuell tvist mellom to parter, vil Enova kunne bekrefte hvem som har laget energiattesten.

bakgrunn-blaa471.jpg