Om energiattesten

10/8/2009 | 10:46 AM

Når energimerkingen er gjennomført, får du en energiattest. Den skal legges frem når du selger eller leier ut boligen din. Energiattest som gjelder yrkesbygg over 1000 kvadratmeter, skal til enhver tid henge synlig på egnet sted i bygget.

Attesten kan oppdateres når som helst og er gyldig i ti år. Utbedringer for å gjøre bygget eller boligen mer energieffektiv, vil kunne påvirke energistandarden og energimerket. Den nyeste oppdaterte energiattesten er den gyldige.

Du trenger Adobe Reader eller tilsvarende programvare for å åpne PDF-filer.

Adobe Reader kan du laste ned her. (ekstern lenke)

Energiattesten omfatter:

Energimerket
Består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren
Går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen er beregnet å trenge per kvadratmeter for normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Oppvarmingskarakteren
Gir informasjon om energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi bygningen eller boligen bruker, kun i hvilken form denne energien kan brukes ut fra det oppvarmingsutstyret som er oppgitt.

Målt energibruk
Oppgis i attesten kun når eier har oppgitt det. For yrkesbygg er dette obligatorisk, mens det for boliger er frivillig. Dersom eieren har oppgitt målt energibruk for de siste tre år, så vil gjennomsnittet bli gjengitt i energiattesten.

Tiltaksliste
Viser til tiltak som kan bidra til å gjøre boligen mer energieffektiv, redusere energibruken og slik vil kunne spare penger. Tiltakslisten er mindre konkret jo færre detaljerte opplysninger som er gitt.

Sammendraget
Gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen. Dette er viktig informasjon for nye eiere. Selger har plikt til å oppgi korrekte opplysninger, og åpenbart gal informasjon kan kjøper ta opp med selger i etterkant.