Ofte stilte spørsmål - bolig

Spørsmål og svar om å energimerke boligen

1. 1. - Hvem må energimerke boligen sin?

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må etter 1. juli 2010 energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket. For boliger med bruksareal på 50 kvm eller mindre kan merkeplikten også oppfylles med en energiattest for bygningen som helhet. Frittstående bygninger, dvs. eneboliger under 50 kvm er unntatt.

2. 2. - Behøver jeg å energimerke boligen hvis jeg ikke skal selge?
Nei, da er det ikke et krav om å energimerke. Når du energimerker får du derimot vite hvor energieffektiv boligen din er. Du får samtidig tips om hvilke tiltak du kan gjøre for å spare energi. Skal du pusse opp eller rehabilitere boligen, er det fornuftig å energimerke og ta forslag fra tiltakslisten med i arbeidet.
3. 3. - Hva er poenget med energimerking?

Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Målet er at flere boligeiere skal gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk i bygninger.

4. 4. - Må jeg gjøre det selv?


Du kan få andre, som familie eller venner, til å energimerke boligen for deg. Du kan også be en ekspert om å gjøre det, f eks en takstmann eller energiselskapet ditt. Eiendomsmegleren vil også kunne bidra med veiledning.

5. 5. - Er det vanskelig?

De aller fleste vil greie merkingen på egenhånd. Velger du enkel registrering tar det fem minutter – du trenger å vite boligens areal, byggeår og angi oppvarmingssystem. Detaljert registrering gir en mer presis energimerking. Hvis det er gjennomført utbedringer i boligen (etterisolert, kjøpt varmepumpe el l), bør du velge denne veien. Det tar litt lenger tid. Du kan velge vet ikke, eller ønsker ikke å gi detaljert informasjon om dette, dersom det er et tema som du ikke vet eller ønsker å gi informasjon om. Ring gratis til Enova Svarer på 800 49 003 hvis du trenger hjelp.

6. 6. - Hvorfor må jeg bruke ID-porten/MinID?


Når du bruker ID-porten/MinID betyr det at vi får en sikker identifikasjon av deg som bruker. Opplysningene om boligen blir lagret og kan hentes opp igjen hvis du vil endre noe senere.

7. 7. - Hva om jeg jukser?

Det blir det samme som å jukse med øvrige fakta du oppgir når du selger boligen, som egenerklæringen i salgsprospektet. Du kan bli gjort ansvarlig for å gi feilaktige opplysninger til kjøperen.

8. 8. - Får jeg en attest og koster den noe?

Energiattesten er gratis og den får du fram med en gang du har gjennomført energimerkingen. Du kan skrive ut en kopi selv og/eller lagre den i pdf-format.

9. 9. - Hvor lenge er attesten gyldig?

Attesten er gyldig i ti år fra den dato du sender den inn.

10. 10. - Hva skal jeg bruke attesten til?

Skal du selge eller leie ut boligen, må du vise energiattesten til mulige kjøpere og leietakere og den skal inngå i et eventuelt prospekt. Karakteren bør være synlig i markedsføringen/annonseringen av boligen. Tiltakslista bør du se på når du vurderer endringer eller oppgradering av bygningen eller oppvarmingssystemet.

11. 11. - Kan jeg endre energiattesten?

Du kan oppdatere opplysningene du har gitt når som helst ved å gå inn i systemet, hente opp igjen energiattesten, endre de aktuelle opplysningene og skrive ut en ny attest. Når du fyller ut skjemaet, kan du hele tiden lagre underveis og fylle inn resten senere.

Hvis du har valgt enkel registrering antar systemet mange verdier. Dersom du ønsker en mer presis merking kan du velge detaljert registrering.

12. 12. - Hva koster tiltakene som skal til for å heve energikarakteren?

Hva det koster å heve energikarakteren vil være avhengig av hvilke tiltak du velger. Du kan teste ut om det energisparende tiltaket du vurderer, vil løfte boligen din opp en energikarakter. Du kan for eksempel legge inn en luft-til-luft-varmepumpe og se om det gir en høyere energikarakter. Husk da å avbryte beregningene før lagring og innsendelse. Etterisolering og utskifting av vinduer kan være gode tiltak som ikke er så kostbare. I energimerkekalkulatoren kan du enkelt se hvordan ulike tiltak får betydning for energimerket.

13. 13. - Påvirker energimerket verdien på boligen?

På lengre sikt tror NVE at boliger med god energistandard vil kunne oppnå bedre pris i boligmarkedet. En undersøkelse fra Nederland viser at boliger med de høyeste energikarakterene går for mellom 2 og 5 prosent mer enn andre boliger. Mange andre faktorer spiller også inn ved et boligsalg, som f.eks. beliggenhet.

14. 14. - Må hytta energimerkes?


Ja, hytta må energimerkes dersom den skal selges. Hytta må også energimerkes dersom den leies ut, og utleieperioden og egen bruk tilsammen utgjør mer enn fire måneder i året.

15. 15. - Jeg leier en leilighet på. Er det mitt ansvar å sørge for energimerking?

Det er eier som er ansvarlig for at leiligheten blir energimerket. Be utleier om å gjennomføre en energimerking for å få oversikt over energistandarden til leiligheten og få tips om tiltak for å redusere energibruken.

16. 16. - Jeg har ikke internett. Hva gjør jeg da?

Da kan du la andre gjøre energimerkingen for deg, for eksempel familie eller venner, eiendomsmegler, takstmann eller andre eksperter. Hvis ikke dette lar seg gjøre, kan du fylle ut et papirskjema og sende dette i posten til Enova.

17. 17. - Hva gjør jeg hvis jeg får to forskjellige energimerker etter enkel registrering og detaljert registrering?

Jo mer detaljerte opplysninger som er gitt, jo mer presis blir energimerkingen og det kan forklare forskjellen i karakterer. Har du gjennomført energiutbedringer på boligen, bør du passe på å legge inn disse opplysningene da det kan gi en høyere karakter. Det er den sist lagrede energiattesten som er den gjeldende.

18. 18. - Hva betyr oppvarmingskarakteren?

Oppvarmingskarakteren viser i hvilken grad bygningen kan benytte fornybar energi til oppvarming og varmtvann på en egen fargeskala fra grønt til rødt. Elektrisk oppvarming og bruk av olje gir rød oppvarmingskarakter. Oppvarmingskarakteren er en del av energimerket i tillegg til energikarakteren som sier noe om energistandarden til boligen.

19. 19. - Hva betyr energikarakteren?

Energikarakteren strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). De fleste eksisterende boliger har en lavere energistandard enn det som er mulig å oppnå i nye hus og vil få en karakter i den nedre enden av skalaen (E-G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter vil normalt få C. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus vil få en A.

20. 20. - Hva er forskjellen på enkel og detaljert registrering?

Ved enkel registrering oppgir du kun enkel informasjon som byggeår, bygningstype og bruksareal. Systemet antar typiske verdier for dette byggeåret for å beregne ditt energimerke.
Hvis du velger detaljert registrering kan du selv oppgi informasjon om bygningsform, isolering i vegger og vinduer, antall vinduer etc. Detaljert registrering gir en mer presis og riktig merking. Dersom du foreksempel har gjort etterisoleringstiltak eller skiftet vinduer etter byggeåret bør du velge detaljert registrering. Du kan da oppnå et bedre merke.

21. 21. - Hvordan finner jeg gamle attester?

Du kan finne igjen tidligere energiattester på boligen din, forutsatt at den ble registrert ved hjelp av søk i Matrikkelen. Dersom adresseinformasjonen ble skrevet inn manuelt, så er det bare den som gjorde det som kan hente frem attesten. i så fall, henvend deg til tidligere eier eller den som stod for energimerkingen.

22. 22. - Hvordan kan jeg energimerke kråkeslottet mitt; det er satt sammen av ulike deler og med ulik standard?

Med detaljert registrering er det mulig å komme svært langt i å detaljere opplysningene, angi ulike standard på vegger osv. Men dess flere avvik som er fra et enhetlig bygg, dess lenger tid vil registreringen ta. For de mest kompliserte byggene vil man få mest presis registrering ved at en ekspert merker boligen. Eksperter har anledning til å registrere på andre måter, bl.a. ved å bruke egne ekspertverktøy.

23. 23. - Jeg har en forholdsvis ny bolig bygget etter byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) men ser ikke ut til å få uttelling for det på energimerke?

Dagens energimerkesystem inneholder energitiltaksverdier opp t.o.m. byggteknisk forskrift 2010 (TEK10), men er dessverre ikke oppdatert ift. nyeste TEK17 grunnet tekniske utfordringer. (Systemet vil avløses av nytt energimerkesystem som er under utvikling). Du som eier av en bolig bygget iht. TEK17 vil dermed kunne få ufortjent litt dårligere energimerke dersom du benytter deg av «enkel registrering». Men i stedet for å lage ny energiattest selv, lønner det seg for deg å gjenbruke energiattesten fra da bygget var nytt da den ble laget av en energiekspert, da denne energiattesten gjelder i 10 år. Det er krav til at nybygg skal energimerkes av energiekspert, og grunnen til dette er at det kreves energifaglig kompetanse å få registrert konstruksjoner og tekniske anlegg korrekt. Dersom enkel registrering benyttes vil resultatet kunne bli et dårligere energimerke. Om du ikke har tidligere energiattest fra da bygget var nytt, kan du etterlyse dette fra utbygger/selger, da dette i så fall er en mangel iht. energimerkeforskriften som sier at alle nybygg skal ha energiattest - (https://lovdata.no/dokument/SF...). Om dette ikke lykkes kan du utarbeide energiattest selv, og da det vil det lønne seg å benytte detaljert registrering, hvor man har anledning til å velge tak, gulv og vinduer med isolasjonsstandard som stemmer med aktuell bygning. Et tredje alternativ er å kontakte en energiekspert for å få utarbeidet nytt energimerke, og som anbefales dersom en ikke har på plass tilstrekkelig informasjon for å detaljere faktisk energistandard.