Innlogging egen bolig

10/8/2009 | 10:15 AM

Innlogging i Energimerkesystemet skjer gjennom ID-porten for sikker identifikasjon av bruker. Du kan velge mellom MinID, Buypass eller Commfides, se nedenfor. Deretter velger du bolig og registreringsmåte.1. Logg inn

Logg inn gjennom ID-porten, for eksempel med MinID.

Logo-ID-porten_2.png

Les mer om ID-porten her

Les her om innlogging inn for å energimerke på oppdrag av andre.

2. Finn bolig
Du kan søke frem boligen din i det nasjonale eiendomsregisteret (Matrikkelen). Det skjer på siden Eiendommer. Hvis boligen din ikke er registrert i det nasjonale eiendomsregisteret, registrerer du adressen manuelt. De bygningene som allerede er registrert på deg i energimerkesystemets database, kan du søke frem under fanen Dine bygninger. Dersom du skal energimerke for noen andre, så kan du søke den opp under fanen Andres bygninger.

3. Velg ny eller eksisterende attest
Når boligen er identifisert, kan du velge mellom å lage ny attest eller arbeide videre med en attest som du tidligere har lagret ("gjenbruk" eller "fortsett registrering").

4. Velg mellom enkel eller detaljert registrering.
Velger du enkel registrering blir du kun bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning, byggeår og oppvarmingsmåte. Å legge inn disse opplysninger er vanligvis enkelt og greit, og tar ikke lang tid. De fleste opplysningene er tilgjengelige i takst eller salgsprospekt. Energimerket, som består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, beregnes ut fra opplysningene som er lagt inn.

Dersom det er gjort byggtekniske endringer (nye vinduer, påbygg eller lignende) siden boligen var ny, eller du ønsker en mest mulig nøyaktig energiattest, anbefaler vi at du velger detaljert registrering. Dette tar imidlertid noe mer tid. Men selv om du velger detaljert registrering, trenger du ikke oppgi alt du blir spurt om. Du kan velge vet ikke. Systemet bruker da samme standardverdier i biblioteker som for enkel registrering.

For de mest kompliserte boligene kan det være nødvendig å bruke en ekspert som kan lage attesten ved hjelp av sitt ekspert-verktøy.

Nye boliger

Nye bygninger, alle yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en ekspert som en del av prosjekteringen. Dette skjer ved hjelp av "ekspertveiene" i energimerkesystemet: ”Last opp XML-fil” eller vanlig registrering og korrigering i eget beregningsskjema.

Skal du overta en ny bolig, må du påse at den er energimerket før du overtar.