Problemer i adressesøk i EMS fra 1.januar

12/20/2019 | 4:22 PM

Enova arbeider med å implementere fylkes- og kommunesammenslåingen i våre systemer. På grunn av sammenslåingen kan det oppstå utfordringer i søk mot Matrikkelen fra 1.januar 2020. De fleste eiendommer vil fortsatt være søkbare på gammelt kommunenavn/-nummer. Attester som registreres fra 1.januar fram til nye kommune- og fylkesnumre er på plass, vil ikke registreres på riktig adresse og vil derfor ikke være søkbare i ettertid. Det anbefales derfor å vente med å energimerke dersom du har mulighet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Kan jeg energimerke fra 1.januar?

Energimerkesystemet vil være oppe, og det vil være mulig å registrere gyldige energiattester ved salg og utleie. Påbegynte attester vil være søkbare på gamle kommune-numre/navn, og skal være mulige å fullføre. Adresser som ikke berøres av sammenslåinger vil være mulig å søke opp. Adresser som tidligere er energimerket vil også være mulig å søke opp ved å søke på gammelt kommunenummer. Dersom du ikke finner eiendommen du vil energimerke i adressesøket kan du registrere en ny adresse manuelt. Dette vil gi en gyldig energiattest som du kan bruke ved salg eller utleie av din bolig.

 

Hvorfor bør jeg vente med å energimerke boligen min hvis jeg kan?

Attester som registrerer fra 1.januar vil ikke være søkbare i ettertid. Attestene som registreres for boliger fra 1.januar fram til nye fylkes- og kommunenumre er på plass i energimerkesystemet, vil ikke registreres på riktig adresse og kommer derfor til og slettes i ettertid.

Dersom du ønsker at energiattesten for din bolig skal være registrert og søkbar i energimerkesystemet må du enten vente eller eventuelt energimerke på nytt når nye kommune- og fylkesnavn er implementert i energimerkesystemet.

 

Kan jeg bruke energimerkekalkulatoren?

Energimerkekalkulatoren vil være åpen som vanlig.

 

Må jeg vente med å energimerke yrkesbygg?

Attestene som registreres for yrkesbygg fra 1.januar fram til nye fylkes- og kommunenumre er på plass i energimerkesystemet, vil ikke registreres på riktig adresse. 

Enova oppfordrer til å vente med å energimerke yrkesbygg til etter at kommune og fylkessammenslåingen er på plass i våre systemer. Dersom du av ulike grunner ikke kan vente med å energimerke vil Enova så langt som mulig legge attester for yrkesbygg over på riktig kommune- og fylkesnummer manuelt når dette er på plass i systemet.

 

Når er nye kommune- og fylkessammenslåinger på plass?

Nye fylkes- og kommunenummer krever en endring i Energimerkesystemets søk mot Matrikkelen, og endringer i databasen. Endringen og påvirkningen er større enn det vi hadde forutsatt. Vi arbeider med dette, og håper det skal være på plass i god tid før utgangen av januar 2020. Det vil legges ut informasjon på nettsiden så snart det er oppe å gå.