Fylkes- og kommunesammenslåingen

12/20/2019 | 4:22 PM

Enova har implementert fylkes- og kommunesammenslåingen i våre systemer. Det er nå mulig å søke opp og registrere nye attester på riktig nytt kommunenavn.

Enkelte tidligere registrere attester som har endret gårds- og bruksnummer og adresse i forbindelse med energimerkeordningen er ikke oppdatert med nye adresser. Disse vil være vanskelig å søke opp i energimerkesystemet. 
Ved søk på nye kommunenavn og med nye gårds- og bruksnummer vil man i enkelte tilfeller også få opp adresser og attester, som har hatt dette gårds og bruksnummeret tidligere. Som brukere kan dere se bort fra dette og velge riktig ny adresse dere ønsker å merke. 

Enova arbeider med å rydde opp i eldre data i energimerkeregisteret.