Hvordan energimerker jeg?

10/8/2009 | 10:00 AM

Alle spørsmål under registreringen har veiledning underveis. Ved hvert spørsmål er det en grønn boks med spørsmålstegn, og ved å klikke på boksene kommer det opp hjelpetekst.

NB! Vi gjør oppmerksom på at boliger som energimerkes fra 1.januar 2020 ikke vil registreres på riktig adresse og ikke vil være søkbare i ettertid, på grunn av fylkes- og kommunesammenslåingen. Vi arbeider med å rette dette.  Se mer informasjon under Fylkes- og kommunesammenslåingen i EMS

Illustrasjon energimerkekarakter

Illustrasjon energimerkekarakter


Du kan når som helst underveis avslutte merkingen. Du velger ”lagre/neste” for å gå videre i systemet, eller du kan gå tilbake til tidligere utfylt informasjon. Informasjonen blir automatisk lagret og det er mulig å hente opp attesten og fullføre energimerkingen senere.

Etter å ha logget inn i energimerkesystemet, kan du velge mellom enkel og detaljert registrering:

Enkel registrering:
Passer for boliger (småhus, rekkehus, leiligheter) hvor det ikke er gjort noen tiltak som etterisolering, eller der det i ettertid er skiftet vinduer.

Detaljert registrering:
Passer for boliger og bygninger med tilbygg/påbygg, eller hvor det er gjort noen tiltak, som for eksempel at loft er isolert eller vinduer skiftet ut. Her er det også mulig å oppgi flere detaljer, for eksempel tykkelse på isolasjon i vegger og tak eller å spesifisere vindusareal.
Det er også mulig å hoppe over temaer som du synes er vanskelig.

Etter å ha valgt registreringsmåte, kan du begynne å legge inn informasjonen om boligen din.

Du skal gjennom følgende tema:

1. Bygningskategori; bygningstype, byggeår med mer

2. Arealdetaljer; bygningsform, himmelretning med mer (kun ved detaljert registrering)

3. Bygningsdetaljer; tilbygg, rehabilitering med mer (kun ved detaljert registrering)

4. Teknisk utstyr; oppvarming og ventilasjon

5. Målt energibruk; målt energimengde siste tre år (frivillig)

I utfyllingen får du ulike valgmuligheter i registreringen:


Illustrasjon av registreringsskjema i EMS.


Til høyre for teksten er det grønne bokser med spørsmålstegn. Du får frem hjelpetekst ved å klikke på boksene.

Hvis du velger detaljert registrering, kan du selv bestemme hva du ønsker å gi detaljert informasjon om. På mange steder vil du få spørsmål av typen:

”Ønsker du å gi informasjon om vinduer?”

Svarer du JA, kan du gi slik informasjon. Svarer du NEI, godtar du at systemet bruker typiske verdier for denne typen bygning i byggeåret og blir ledet videre. For eksempel kan du ha et tilbygg som er nyere enn resten av huset eller du kan nylig ha byttet ut vinduer. Dersom du ønsker at utbedringene tas med i beregningen, svarer du JA på spørsmålet.

Hvordan komme videre?
Nederst på hver side er det en LAGRE/NESTE- og FORRIGE-boks. Du vil ikke komme videre til neste side før du har fylt ut alle obligatoriske felt merket med *. Hvis noen felter mangler eller er mangelfullt fylt ut, vil du få en advarsel øverst på siden og gale felt blir merket med gult.

Når du går videre, blir det du har fylt ut automatisk lagret. Husk at hvis du går tilbake til foregående sider og gjør endringer, kan det påvirke andre registreringer du allerede har gjort – i noen tilfeller er avgitte data ugyldige. For eksempel hvis du har oppgitt å bo i en leilighet, vil du ikke få spørsmål om kjeller osv.

Hvis du vil avbryte prosessen, vil det du har registrert før siste LAGRE/NESTE være lagret og kan hentes frem igjen senere.