Energimerkestatistikk

8/14/2018 | 2:15 PM


Energimerkestatistikken

Energimerkestatistikken inneholder data over alle utstedte energiattester og oppdateres i sanntid. I portalen kan du få oversikt over antall energiattester etter år, bygningskategori, energikarakter, oppvarmingskarakter, registreringstype og byggteknisk forskrift (TEK). Portalen er interaktiv og du kan filtrere ved å klikke direkte i diagrammene eller i "filtreringsblokkene" øverst i visningen. 


Tilgang på data på bygningsnivå

Energimerkestatistikken  over gir en overordnet oversikt for bruk av ordningen, og oppnådde karakter. 

Mer detaljerte data som ligger i energimerkedatabasen er tilgjengelig for statistiske formål.

Enova tilbyr også tredjepartsøkterer tilgang på historiske data fra energimerkeordningen for bruk som er i tråd med ordningens formål.  Tredjepartsaktører må oppgi formålet for bruk og håndtering av dataene, og inngå en egen avtale med Enova for å få tilgang. Det kan gis tilgang til historiske data fra databasen dersom Enova mener at dette kan bidra til å øke interessen for energibruk i bygninger, og om informasjonen kan benyttes for å fremme energieffektive bygninger. Eksempel på sistnevnte er at energieffektive boliger eller bygninger som oppfyller visse kriterier kan kvalifisere for grønne lån eller grønne obligasjoner.

For mer informasjon, spørsmål om dette eller ønske om inngå avtale for tilgang på data, ta kontakt med Enova svarer. 

Tidligere årsrapporter:


Årsrapport 2017 med månedsrapporter

Årsrapport 2017 (ODS)

Årsrapport 2017 (XLSX)


Årsrapport 2016 med månedsrapporter

Årsrapport 2016 (ODS)

Årsrapport 2016 (XLSX)


Årsrapporter 2010 - 2015 sammenstilt

Årsrapport 2010-2015.ods

Årsrapport 2010-2015.xlsx


Årsrapport 2015 med månedsrapporter

Årsrapport-2015-offentlig.ods

Årsrapport-2015-offentlig.xlsx


Årsrapport 2014 med månedsrapporter

Årsrapport-2014-offentlig.ods

Årsrapport-2014-offentlig.xlsx


Årsrapport 2013 med månedsrapporter

Årsrapport-2013-offentlig.ods

Årsrapport-2013-offentlig.xlsx


Årsrapport 2012 med månedsrapporter

Årsrapport-2012-offentlig.ods

Årsrapport-2012-offentlig.xlsx


Årsrapport 2011 med månedsrapporter

Årsrapport energimerking 2011-offentlig.ods

Årsrapport energimerking 2011-offentlig.xlsx


Årsrapport 2010 med månedsrapporter

Årsrapport energimerking 2010-offentlig.ods

Årsrapport energimerking 2010-offentlig.xlsx