Filer til nedlasting

12/7/2009 | 3:33 PM

Her finner du logoer og merker som brukes i energimerkeordningen. Last ned de PDF-filene du trenger til ditt bruk.

Du trenger Adobe Reader eller tilsvarende programvare for å åpne PDF-filer. Adobe Reader kan du laste ned her. (ekstern lenke)

Faktaark til nedlasting - slik får du et bedre energimerke:

Leilighet fra rød F til gul B

Kontorbygg til rød E til rød C

Sykehjem fra rød F til grønn D

Bygg A-bolig

Bygg A-kontor

Småhus fra rød F til orange C

Veiledere:

Praktisk veileder for energimerking (pdf)

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg (pdf)

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Brosjyrer som kan lastes ned:

Bretteversjoner - kan brettes til A5-format. Skrives ut tosidig med "vending på kortsiden":

"Energimerk boligen din". (Bokmål).
"Energimerk bustaden din". (Nynorsk).

"Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg". (Bokmål).
"Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg". (Nynorsk).

Leseversjoner:

"Energimerk boligen din". (Bokmål).
"Energimerk bustaden din". (Nynorsk).

"Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg". (Bokmål).
"Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg". (Nynorsk).

"Energivurdering av tekniske anlegg" (pdf)
Skjema:

Papirskjema for boligeiere uten internettilgang:

Skjema på bokmål
Skjema på nynorsk

Skjemaet kan kun brukes for eksisterende boliger og gir kun mulighet for enkel registrering.

Energivurdering av kjelanlegg med tillegg for engangsvurdering av varmeanlegg. (excel)
Energivurdering av kjelanlegg med tillegg for engangsvurdering av varmeanlegg. (OSD)

Energivurdering av kjøleanlegg. (excel)
Energivurdering av kjøleanlegg (ODS)

Energivurdering av ventilasjonsanlegg: (excel)
Energivurdering av ventilasjonsanlegg (ODS)

Energikarakterer til nedlasting.
(klikk på en av karakteren for å åpne større versjon)
Energimerket (zip)

Energimerking av bygg (zip)

Energimerke matrise (zip)

Energimerket (PDF)

Illustrasjon energi- og oppvarmingskarakter

Illustrasjon energi- og oppvarmingskarakter

Energikarakteren leses av på den vertikale aksen. Oppvarmingskarakteren vises på den horisontale aksen.

Energimerkelogo med tekst

huslogo-a471.jpg

Energimerkelogo uten tekst

Energimerking_Bygg_u-teks471t.jpg

Prøveeksemplar av energiattest (PDF)

Energiattest01072010.jpg